Cyk słit focia po treningu…

Cyk słit focia po treningu pleców.
#mikrokoksy
#mirkokoksy
#sport
#silownia
#diy